Вимірювання твердості та мікротвердості металів за Роквелом, Віккерсом та Бринелем

ДСТУ ISO 6507-1:2007 «Матеріали металеві. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування»
ДСТУ ISO 6507-4:2008«Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиця значень твердості»
ДСТУ ISO 6506-1:2007 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування (ISO 6506-1:2005, IDT)
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»
ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»
ГОСТ 2999-75 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу»